Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được định nghĩa theo công thức nào?

A.

Ihd = .

B.

Ihd = .

C.

Ihd = I0.

D.

Ihd = 2I0.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...