Cường độ dòng quang điện bão hoà Ibh = 0,3 mA. Số êlectrôn thoát ra từ catôt trong một giây là:

A.

1,875.1017 hạt.

B.

1,875.1010 hạt.

C.

1,875.1015 hạt.

D.

1,875.1020 hạt.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...