Cường độ dòng quang điện bão hoà Ibh = 0,3 mA. Số êlectrôn thoát ra từ catôt trong một giây là:

A.

1,875.1017 hạt.

B.

1,875.1010 hạt.

C.

1,875.1015 hạt.

D.

1,875.1020 hạt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,875.1015 hạt.

Từ công thức: I =  (với t = 1 s)

Vậy số êlectrôn bứt ra khỏi catôt trong 1 giây:  = 1,875.1015 hạt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...