Cường độ dòng điện và điện áp của một đoạn mạch xoay chiều có dạng i = I0cos(ωt + ); u = U0cos(ωt – ). Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện?

A.

điện áp trễ pha hơn cường độ dòng điện một góc φ = .

B.

điện áp sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc φ = .

C.

điện áp và cường độ dòng điện đồng pha.

D.

điện áp trễ pha hơn cường độ dòng điện một góc φ = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

điện áp trễ pha hơn cường độ dòng điện một góc φ = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...