Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức i = 42 cos 100πt + π3 (A). Ở thời điểm t = 150s, cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị?

A.

22A và đang giảm

B.

Cực đại

C.

22A và đang tăng

D.

Cực tiểu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thay t = 150s vào biểu thức có: i = 42 cos2π + π3 = 42 cosπ3 = 22 (A)

Ngay thời điểm này, pha sẽ lớn hơn 2π + π3 ⇒ i giảm.

cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị 22A và đang giảm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...