Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức i = 42 cos 100πt + π3 (A). Ở thời điểm t = 150s, cường độ dòng điện tức thời trong mạch có giá trị?

A.

22A và đang giảm

B.

Cực đại

C.

22A và đang tăng

D.

Cực tiểu

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...