Cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần i = 10cos(100πt – ) (A). Biết rằng độ tự cảm của cuộn cảm là L = 0,2 H. Biểu thức điện áp ở hai đầu cuộn cảm là:

A.

u = 628cos(100πt + ) (V).

B.

u = 628cos(100πt + ) (V).

C.

u = 628cos(100πt – ) (V).

D.

u = 628cos(100πt – ) (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

u = 628cos(100πt + ) (V).

Biểu thức của điện áp trên hai đầu cuộn cảm có dạng u = U0cos(100πt + φ), với U0 = I0ZL = ωLI0 = 628 V.

Vì điện áp sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc φ = + = .

Vậy biểu thức của điện áp là: u = 628cos(100πt + ) (V).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...