Cường độ dòng điện luôn luôn trễ pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi đoạn mạch:

A.

Chỉ có C.

B.

Có R nt C.

C.

Có L nt C.

D.

Có R nt L.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có R nt L.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...