Cường độ dòng điện I được tính theo điện lượng q qua đoạn mạch trong thời gian t bằng công thức 

A.

I = Aq.At.

B.

.

C.

.

D.

I = Δq2.Δt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...