Cường độ dòng điện của một tế bào quang điện phụ thuộc vào các yếu tố sau đây:

A.

Bước sóng λ của ánh sáng sử dụng.

B.

Hiệu điện thế U giữa anốt và catốt.

C.

Công suất chiếu sáng và bản chất kim loại dùng trong tế bào.

D.

Bước sóng λ của ánh sáng sử dụng, hiệu điện thế U giữa anốt và catốt, công suất chiếu sáng và bản chất kim loại dùng trong tế bào.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...