Cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động LC có đặc điểm là:

A.

Tần số lớn.

B.

Chu kỳ lớn.

C.

Cường độ lớn.

D.

Năng lượng lớn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...