Cường độ dòng điện cảm ứng sinh ra trong một mạch điện kín phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây:

A.

Điện trở R và diện tích S của mạch kín.

B.

Cường độ từ trường xuyên qua mạch kín.

C.

Thời gian trong đó có sự biến thiên của từ thông qua mạch điện.

D.

Điện trở R, diện tích S của mạch kín, cường độ từ trường xuyên qua mạch kín và thời gian trong đó có sự biến thiên của từ thông qua mạch điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điện trở R, diện tích S của mạch kín, cường độ từ trường xuyên qua mạch kín và thời gian trong đó có sự biến thiên của từ thông qua mạch điện.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...