Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

A.

thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.

B.

điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.

C.

tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó

D.

tốc độ dịch chuyển của điện tích tại điểm đó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...