Cường độ điện trường của một sóng điện từ trong chân không tại một điểm nào đó biến đổi từ giá trị cực đại đến không trong khoảng thời gian 10–6 s. Bước sóng của sóng này bằng:

A.

200 m.

B.

1200 m.

C.

900 m.

D.

300 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1200 m.

Cường độ điện trường trong chân không biến đổi từ giá trị cực đại đến không hết khoảng thời gian: 

  = 10–6  T = 4.10–6s  λ =  = cT = 3.108.4.10–6 = 1200 m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...