Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36V/m, tại B bằng 9V/m. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB là ( Cho biết hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức)

A.

15V

B.

16V

C.

17V

D.

18V

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...