Cường độ của chùm ánh sáng đơn sắc truyền trong một môi trường hấp thụ ánh sáng:

A.

Giảm tỉ lệ nghịch với bình phương độ dài đường đi.

B.

Giảm tỉ lệ nghịch với độ dài đường đi.

C.

Giảm theo hàm số mũ của độ dài đường đi.

D.

Không phụ thuộc độ dài đường đi.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...