Cường độ chùm sáng được xác định bằng lượng quang năng mà chùm sáng truyền qua:

A.

Môi trường vật chất trong một đơn vị thời gian.

B.

Một đơn vị diện tích đặt trong môi trường vật chất.

C.

Môi trường trong suốt trong một giây.

D.

Một đơn vị diện tích đặt vuông góc với tia sáng trong một giây.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...