Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10–5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10–12 W/m2. Mức cường độ âm tại đó sẽ là:

A.

LB = 50 dB.

B.

LB = 60 dB.

C.

LB = 70 dB.

D.

LB = 80 dB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

LB = 70 dB.

L(dB) = 10lg = 70 dB.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...