Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 (W/m2). Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm I0 = 10-2 (W/m2). Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:

A.

8,5 B.

B.

8 B.

C.

10 B.

D.

75 B.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

10 B.

Ta có: L= log = 10log1010 = 100 dB = 10 B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...