Cuộn dây sơ cấp của máy biến thế 200 vòng và cuộn dây thứ cấp có 50 vòng. Nếu dòng điện trong cuộn dây thứ cấp là 40 (A) thì cuộn sơ cấp là:

A.

I  = 10 A.

B.

I  = 80 A.

C.

I  = 160 A.

D.

I  = 8 KA.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I  = 10 A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...