Cuộn cảm trong một mạch dao động có độ tự cảm L = 0,2 H và biên độ dao động của dòng điện là 40 mA. Tại thời điểm giá trị tức thời của dòng điện bằng một nửa biên độ của nó thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường bằng bao nhiêu?

A.

WL =400.10-6J;WC =100.10-6J.

B.

WL =12.10-6J;WC = 4.10-6J.

C.

W= 4.10-6J;WC =12.10-6J.

D.

WL = 40.10-6J;WC =120.10-6J.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...