Cuối tháng 11 - 1947, quân dân ta đã buộc địch phải rút khỏi vị trí nào?

A.

Chợ Mới.

B.

Chợ Đồn.

C.

Chợ Rã.

D.

Chợ Đồn, Chợ Rã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chợ Đồn, Chợ Rã.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...