Cuối năm 1974 đầu năm 1975 căn cứ vào đâu mà Bộ Chính trị TWĐ đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975 và 1976

A.

Hậu phương của ta lớn mạnh

B.

Khả năng can thiệp trở lại bằng quân sự rất hạn chế của Mĩ

C.

Tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng.

D.

Tất cả các đáp án trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các đáp án trên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...