Cuộc mít tinh lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 diễn ra vào thời gian nào ở đâu?

A.

Vào ngày 1/8/1936 tại quảng trường Ba Đình Hà Nội

B.

Vào ngày 1/5/1938 tại Bến Thủy ­ Vinh

C.

Vào ngày 1/5/1939 tại Hà Nội

D.

Vào ngày 1/5/1938, tại Đấu Xảo, Hà Nội

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vào ngày 1/5/1938, tại Đấu Xảo, Hà Nội

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...