Cuộc mít tinh lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 diễn ra vào thời gian nào ở đâu?

A.

Vào ngày 1/8/1936 tại quảng trường Ba Đình Hà Nội

B.

Vào ngày 1/5/1938 tại Bến Thủy ­ Vinh

C.

Vào ngày 1/5/1939 tại Hà Nội

D.

Vào ngày 1/5/1938, tại Đấu Xảo, Hà Nội

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...