Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam quốc dân đảng nổ ra đêm 9/2/1930 ở Yên Bái, sau đó nổ ra ở các tỉnh nào?

A.

ở Phó Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh

B.

ở Hòa  Bình, Lai Châu, Sơn La

C.

ở Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Thị

D.

ở Phó Thọ, Hải Dương, Thái Bình

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

ở Phó Thọ, Hải Dương, Thái Bình

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...