Cuộc vận động xây dựng “Qũy độc lập”, phong trào “Tuần lễ vàng” nhằm giải quyết khó khăn gì?

A.

Nạn đói

B.

Nạn dốt.

C.

Khó khăn về tài chính.

D.

Nạn đói và nạn dốt

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khó khăn về tài chính.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...