Cuộc vận động do Bộ trưởng Bộ giáo dục Nguyễn Thiện Nhân phát động năm học 2006 - 2007 nhằm mục đích

A.

nâng cao hiệu quả giáo dục

B.

chống tiêu cực, bệnh thành tích.

C.

hiện đại hoá trường lớp.

D.

nâng cao chất lượng dạy và học

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

chống tiêu cực, bệnh thành tích.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...