Cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng tháng 8-1945 là

A.

Phong trào cách mạng 1930-1931

B.

Phong trào dân chủ 1936-1939

C.

Cao trào kháng Nhật cứu nước 1945

D.

Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...