Cuộc nổi dậy nào đã giúp Đảng ta rút ra những bài học quí báu về khởi nghĩa vũ trang và chọn thời cơ khởi nghĩa?

A.

Khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kì.

B.

Khởi nghĩa Bắc Sơn

C.

Khởi nghĩa Nam Kì.

D.

Cuộc binh biến Đô Lương

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khởi nghĩa Bắc Sơn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...