Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực:

A.

công nghiệp nặng

B.

tài chính – ngân hàng

C.

sản xuất hàng hóa

D.

nông nghiệp

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

tài chính – ngân hàng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...