Cuộc khủng hoảng chung của toàn thế giới được bắt đầu từ:

A.

khủng hoảng chính trị.

B.

khủng hoảng kinh tế.

C.

khủng hoảng tài chính.

D.

khủng hoảng dầu mỏ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ đã tác động mạnh mẽ đến tính hình chính trị, kinh tế, tài chính của nhiều nước trên thế giới.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...