Cuộc khủng hoảng chung của toàn thế giới được bắt đầu từ:

A.

khủng hoảng chính trị.

B.

khủng hoảng kinh tế.

C.

khủng hoảng tài chính.

D.

khủng hoảng dầu mỏ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...