Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pen-giáp (Ấn Độ) năm 1918 đã thu hút các thành phần nào tham gia?

A.

Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản.

B.

Nông dân, thị dân và đặc biệt là công nhân.

C.

Tư sản, quý tộc mới và công nhân.

D.

Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...