Cuộc khởi nghĩa do Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức và lãnh đạo diễn ra vào thời gian nào?

A.

Đêm 9 - 2 -1929.

B.

Ngày 9 - 2 -1930.

C.

Đêm 9 - 2 -1930.

D.

Tháng 2 - 1930.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...