Cuộc khởi nghĩa do Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức và lãnh đạo diễn ra vào thời gian nào?

A.

Đêm 9 - 2 -1929.

B.

Ngày 9 - 2 -1930.

C.

Đêm 9 - 2 -1930.

D.

Tháng 2 - 1930.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đêm 9 - 2 -1930.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...