Cuộc hành quân mang tên Ánh sáng sao nhằm thí điểm cho Chiến tranh cục bộ của Mĩ diễn ra ở đâu?

A.

Núi Thành (Quảng Nam)

B.

Chu Lai (Quảng Nam)

C.

Vạn Tường (Quảng Ngãi)

D.

Ấp Bắc (Mĩ Tho)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vạn Tường (Quảng Ngãi)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...