Cuộc đấu tranh thống nhất nước I-ta-li-a nhằm vào kẻ thù nào? 

A.

Đế quốc Áo và Phổ 

B.

Đế quốc Áo và các thế lực phong kiến bảo thủ

C.

Các thế lực phong kiến cát cứ ở địa phương 

D.

Tất cả các kẻ thù trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đế quốc Áo và các thế lực phong kiến bảo thủ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...