Cuộc đàm phán chính thức giữa hai Chính phủ Việt Nam và Pháp tổ chức tại Phôngtennơblô bắt đầu từ khi nào?

A.

Từ ngày 3 - 3 - 1946.

B.

Từ ngày 14 - 9 - 1946.

C.

Từ ngày 6 - 3 - 1946

D.

Từ ngày 6 - 7 - 1946.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Từ ngày 6 - 7 - 1946.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...