Cuộc chiến đấu ở các đô thị của quân dân ta đã phá tan được âm mưu nào của thực dân Pháp ?

A.

Đánh nhanh, thắng nhanh

B.

Đánh úp

C.

Dùng người Việt trị người Việt

D.

Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đánh úp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...