Cuộc chiến đấu ở các đô thị của quân dân ta đã phá tan được âm mưu nào của thực dân Pháp ?

A.

Đánh nhanh, thắng nhanh

B.

Đánh úp

C.

Dùng người Việt trị người Việt

D.

Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...