Cuôc chiên đấu của quân dân Hà Nội (từ ngày 19 - 12 - 1946 đến ngày 17 - 2 - 1947) đã

A.

Đẩy quân Pháp rơi vào tình thế phòng ngự bị động.

B.

Tiêu diệt đuợc một bộ phận sinh lực của quân Pháp.

C.

Giải phóng đuợc một địa bàn chiến luợc quan trọng.

D.

Buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp : sgk 12 trang 131, 132, suy luận.  Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 tạo điều kiện cho cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài nhưng chưa đánh bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh của Pháp”. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 tiêu diệt bộ phận sinh lực địch: giết và làm bị thương hàng ngàn tên địch, phá hủy hàng chục xe cơ giới,...Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...