Cuộc cách mạng nước nào tạo ra bước đột phá đối với trật tự  hai cực Ianta?

A.

Cách mạng Việt Nam

B.

Cách mạng Cuba

C.

Cách mạng Trung Quốc

D.

Cách mạng Ấn Độ

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cách mạng Trung Quốc

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...