Cung tròn bán kính bằng img1 có số đo img2 có độ dài là:

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

  img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Theo công thức tính độ dài cung ta có độ dài cung có số đo img1img2. Làm tròn kết quả thu được ta có đáp án là D.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...