Cùng một lực F tác dụng vào các vật khác nhau. Đồ thị vận tốc của chúng được biễu diễn trên hình. Ta có thể nói gì về khối lượng các vật.

A.

m1 < m2 < m3 < m4.

B.

m1 > m2 > m3 > m4.

C.

m1 < m2 = m3 < m4.

D.

m1 > m2 = m3 > m4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...