Cụm địa danh nào sau đây không có trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu?

A.

Việt Bắc, đèo De, núi Hồng.

B.

Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam.

C.

Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê.

D.

Hoà Bình, Tây Bắc, Điện Biên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...