Cu tan trong dung dịch nào sau đây?

A.

HCl loãng.

B.

Fe2(SO4)3.

C.

FeSO4.

D.

H2SO4 loãng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Fe2(SO4)3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...