Crom có cấu trúc mạng lập phương tâm khối trong đó thể tích các nguyên tử chiếm 68% thể tích tinh thể. Khối lượng riêng của Cr là 7,2 g/cm3. Nếu xem nguyên tử Cr có dạng hình cầu thì bán kính gần đúng của nó là :

A. 0,125 nm.
B. 0,155 nm.
C. 0,134 nm.
D. 0,165 nm.
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - đề ôn luyện số 1 - cungthi.vn

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...