Criolit Na3AlF6 được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân nóng chảy, để sản xuất nhôm vì lí do nào sau đây?

1. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp nhằm tiết kiệm năng lượng.

2. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy.

3. Tạo một lớp ngăn cách để bảo vệ nhôm nóng chảy khỏi bị oxi hoá.

4. Tạo ra hỗn hợp bảo vệ nhôm nóng chảy không bị oxi hoá bởi không khí.

A.

1, 2.

B.

1, 2, 4.

C.

2, 3, 4.

D.

1, 2, 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1, 2, 3.

- Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp nhằm tiết kiệm năng lượng.

- Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy.

- Tạo một lớp ngăn cách để bảo vệ nhôm nóng chảy khỏi bị oxi hoá.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...