Crăckinh hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 14,5. X có công thức phân tử là:

A.

C4H10.

B.

C5H12.

C.

C3H8.

D.

C6H14.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C4H10.

Y = 14,5 × 2 = 29

Vì khi crăckinh số mol tăng gấp đôi, ta có:

mX = mY; nY = 2nX  MX =  =  = 2Y.

MX = 2 × 29 = 58  C4H10.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...