Cônsixin gây đột biến đa bội vì trong quá trình phân bào nó cản trở:

A.

màng tế bào phân chia.

B.

nhiễm sắc thể tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

C.

sự hình thành thoi vô sắc.

D.

 việc tách tâm động của các nhiễm sắc thể kép.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

sự hình thành thoi vô sắc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...