Công việc trong lệnh IF nếu từ 2 lệnh trở lên phải đặt trong

A.

Begin End

B.

Cặp dấu ngoặc đơn ( )

C.

Cặp dấu ngoặc nhọn

D.

Cặp dấu múc nhọn { }

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...