Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn chức và ancol thơm đơn chức ( 1 vòng benzen) có dạng:

A.

   CnH2n-6 (với n ≥ 6, nguyên )

B.

 CnH2n-4O2 (với n ≥ 6, nguyên )

C.

CnH2n-8O2 (với n ≥ 7, nguyên )

D.

 CnH2n-8O2 (với n ≥ 8, nguyên )

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CnH2n-8O2 (với n ≥ 7, nguyên )

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...