Công thức tổng quát của anđehit đơn chức, mạch hở có 1 liên kết đôi C=C là

A.

CnH2n+1CHO.

B.

CnH2nCHO

C.

CnH2n-1CHO

D.

CnH2n-3CHO

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CnH2n-1CHO

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...