Công thức tính khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao thoa của I-âng là

A. $i=\frac{\lambda D}{a}$
B. $i=\frac{\lambda a}{D}$
C. $i=\frac{\lambda D}{2a}$
D. $i=\frac{D}{\lambda a}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...