Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit không no, có một liên kêt đôi C=C, đơn chức là

A.

CnH2nO2

B.

CnH2n+2O2

C.

CnH2n-2O2

D.

CnH2n+1O2

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...